Làithean beagan trang a-rithist

Dimàirt, b’ e an t-uachdaran agus am fiaclaire; an-dè, an oifis airson tèarainteachd shòisealta. Ach, gu neo-chumanta, tha mi beagan ro làimh, seach air dheireadh, ron cheann-ama a tha ann an Diciadain an ath sheachdain; bha fiù agus àm gu leòr agam a’ tilleadh bhon oifis ri dhol ann an taigh-òsta agus biadh sònraichte a’ cheàrna seo a ghabhail. Ma bhios mi soirbheachail, cha bi teans agam a ghabhail a-rithist.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s