Feasag chuairteach

Chan eil fhios agam an e seo an dòigh as fheàrr airson a gairm (fìrinn innse, chan eil fhios agam an e ‘circle beard’ an dòigh as fheàrr airson a gairm sa Bheurla), ach tha mi a’ ciallachadh seo. Thòisich mi stais fhàs dar a bha mi dà fhichead bliadhna a dh’aois, a’ smaointeachadh gun tòisichinn fàs feasag chuairteach dar a bhiodh mi leth-cheud (agus gun sguirinn beàrradh gu tur dar a bhiodh mi trì fichead). Ach o chionn beagan mìosan, cho-dhùin mi gum bithinn ‘seann gu leòr’ a-cheana nam biodh mi as dèidh aillse a bhith agam. Uill, thuirt an dotair gur dòcha gun deach an t-at à sealladh, agus cha do bheàrr mi ach mo ghruaidhean bhon àm sin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.