Chaochail Ray Collier

An rud mu dheireadh a thachair sa Mhàirt mu nach do sgrìobh mi ri linn na daoraich: shiubhail Ray Collier, fear dhe na h-ùghdaran Country Diary a’ Ghuardian. Nise, is toil leam cha mhòr a h-uile sgrìobhadair a’ chuilbh, ach tha fios gum b’ e Mgr Collier fear dhiubh a tha as fhaisge air mo chridhe, oir bha e stèidhichte ann an Alba. (Agus ’s ann tric a luaidheadh e ainm Gàidhlig an ainmhidh no an eòin mu dheidhinn a sgrìobh e.) Cuideachd, b’ e dìreach Christine Smith a lorg mi na bu thràithe agus a bha mi a leughadh ùine nas fhaide. Bidh mi ag ionndrainn na cuilbh leis-san gu mòr.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.