Tesco sa Chomraich

Tha dragh air feadhainn gum bi Tesco a’ lìbhrigeadh stuth ro shaor a dh’àiteachan mar a’ Chomraich, agus a’ toirt droch bhuaidh air bùithean beaga ionadail san dòigh sin.

Ach mura bi iad sin a dhèanamh, nach bi dragh air feadhainn eile nach urrainn iad an stuth fhaighinn bho Thesco coltach mar gum fuirich iad, mar eisimpleir, faisg air Inbhir Nis?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.