Thill mo ghuth

Uaireannan, cha tèid gnothach am feabhas mus gabh thu ris nach tèid a-riamh. Airson na làithean, cha b’ urrain dhomh labhairt, dìreach cagairt. Cha b’ ann mus do ghabh mi ris gur dòcha gum fàg an tinneas balbh mi, gun do dhùisg mi air madainn Diluain seo agus, abair iongnadh, fhuair mi a-mach gun robh mi comasach air brudhinn a-rithist. Seadh, a’ bruidhinn ann an guth ìosal is glè thùchanach a-mhàin, ach a’ bruidhinn. (Fìrinn innse, b’ fhèarr leam ma chumas mo ghuth cho ìosal mar a tha e a-nis. Bu lugha orm an-còmhnaidh dè cho sgalanta ’s a bha e.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s