Brexit

Bha mi a’ cnuasachadh agus a’ cnuasachadh . . . agus dh’fhuasgail mi gu bheil mi airson ‘Fàgail’. Seadh, ’s mathaid gum biodh e na bu mhiosa dhomh fhèin, ach on a tha mi dhen bheachd gum biodh e na b’ fheàrr do mo dhùthaich, tha e nas onaraiche mar seo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s