FilmG 2016

Ge be dè a b’ fheàrr leis na breitheamhan no leis a’ phoball (co-dhiù san roinn nan òigridh no san roinn nan inbheach), b’ fhèarr leamsa Leasan: tha an rabhadh gu bhios seachnadh na sgoile a’ leantainn gu drugaichean cho èbhinn, coltach ris an t-seannfhacal ‘am fear a chanas breugan, goididh e agus stadaidh e air croich’. ’S dòcha gun tug e gàire air na h-ùghdaran fhèin.

Ach thachair am mòmaid as fheàrr a chòrd riumsa aig 4:02 ann an A’ Chlach ’s a’ Chraobh Chliùiteach. ’S fìor thoil leam code-switching, agus mheal mi an “Okay ma thà” gu mòr.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s