Mike Perham timcheall na cruinne

(Thèid mi am feabhas. Bha an video Black Angel fichead mionaid a thìde; tha còrr is leth-cheud aig an fhear seo.)

Chan eil mi cinnteach dè cho math a bhiodh am prògram dha cuideigin nach biodh eòlach air an sgeulachd ro làimh; chòrd e riumsa gu math. Mì-choltach ris an leabhar, chithear Mike cuideachd aig amannan anns a bha e glè ghruamach, seach dìreach mar fear a bhios an-còmhnaidh an ìre mhath misneachail. Ann an dòigh, tha co-fhaireachdainn fiù ’s nas làidire agaibh dhasan mar sin …

(Agus mar as àbhaist, thug e dòchas, eadhon misneachd, mu dheidhinn tilleadh dha mo dhùthaich, dhomhsa a-rithist, ged nach b’ ann – gu nàdarrach – fada a mhair sin.)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s