A’ leughadh mar bu chòir

O chionn cola-deug, cha b’ urrainn dhomh cadal air an oidche. Cha robh sin na iongnadh dhomsa: as dèidh seachdain sioftaichean an fheasgair, bha mi fhathast air èirigh anmoch. Bha seachdain sioftaichean na h-oidhche romham a-nis, ach cho-dhùin mi gun robh e tuaisteach a bhith dìreach a’ laighe gun chadal agus thòisich mi air A Short History of England le GK Chesterton a leughadh.

Mar as àbhaist, cha do dh’aontaich mi le uiread de bheachdan aig GKC, ach mar as àbhaist, chòrd uiread eile a sgrìobh e rium – agus mar a thuirt mi an àite eile, tha e gu tric is minig tlachdmhor ga leughadh fiù ’s dar a tha thu ag easaontachadh ris-san. Co-dhiù no co-dheth, leugh mi grunn chaibideilean.

Cha chreid mi gun robh mi air sin a dhèanamh nam mìosan roimhe sin: bha e daonnan còig no deich mionaidean, cairteal na h-uarach aig a’ char as motha, sa mhòr-chuid rè bhristidhean san obair . . . Bha e cho math, ‘rediscovering’ toil-inntinn an leughaigh fhada, gun do rinn mi sin grunnan thursan eile bhon àm sin. ’S mathaid nach robh iad cho fada ris a’ chiad uair, ach shaoilinn gum faod mi a ràdh gum bi mi, uaireannan, a’ leughadh mar bu chòir a-rithist.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s