Dìle bhàite

‘S àbhaist dha daoine gearan mun aimsir Albannach. B’ àbhaist dha mo charaid gearan mu staid nan cabhsair ann an Glaschu. Cha b’ àbhaist dhomhsa, agus cha tòisich mi a-nis.

A’ dol dhan bhàr (is an Eadar-lìon) ron t-sioft na h-oidhche Dòmhnaich mu dheireadh, bha dìle bhàite ann. ‘S dòcha gun robh mi air fhaicinn uisge mar sin ann an Alba; ge-tà, an dèidh trì bliadhna an siud, cha robh mi ullaichte airson a leithid an seo; cha robh no na cabhsairean. Ràinig mi am bàr agus an obair, ach bha ‘s mathaid còig uairean deug a thìde socaisean is brògan bog fliuch orm.

‘S ann mìorbhaileach nach do dh’fhàs mi tinn. A bheil mi nas treasa na shaoil mi?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s