27 Mar 12

‘S mathaid a’ chiad fheasgar bho thàinig mi an seo a chunnaic mi ‪#sunset‬ mar bu chòir – clàr dearg na grèine a’ dol sìos an cùlaibh na fàire

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s