Bheil mi a’ bruadar?

Coma leam a’ phrìs. Tha mi nam ghille fortanach, nam ghille toilichte.

Fastaidhean, ticeadan, màl, biadh ⁊ òl, toitein, … tha e coltach nach coisinn mi air feadh nan seachd seachdainean a bhios mi ag obair ann an Guireag barrachd air na chuir mi (‘s a chuireas mi fhathast) an seilbh. Ach tha mi coma.

Bha a h-uile rud suidhichte, ticeadan plèana nam dhrathair amsaa, agus bha mi a’ feitheamh air post-dealain a bhiodh ag ràdh dhomh gum bithinn a’ fuireach ann an Eurohostel.

Cha bhi. Chuir e iongnadh mòr orm, ach bhithinn ann an Cùirt Rathad Ghiuthais. Fada nas fheàrr.

Cho sona ri bròig. Tha mi nas fhortanaiche o chionn ghoirid nas àbhaist dhomh gu dearbh…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s